Utbildning

Utbildning

OM Utbildningen

Aurata är ett kunskapsföretag som är specialiserat på ledarskap, ledningssystem och verksamhetsutveckling. Vi arbetar bland annat med ledarskapsutveckling genom vårt program för Medvetet Ledarskap i Medvetna Organisationer. Drivkraften bakom Aurata är förening av kunskap, erfarenhet och passion.

Utbildningsmål

Efter programmet kommer du ha ökad säkerhet i hur du ska agera som ledare för att motivera och skapa engagemang för uppgiften, både hos enskilda medarbetare och i grupper.

För vem

Efter utbildningen kan du coacha andra i att nå ökad framgång. Du är medveten om dina styrkor och dina utvecklingsområden som coach och du har ökat dina möjligheter att nå satta mål.

Innehåll

Skräddarsydlösning

Tillsammans med ditt företag bygger vi upp en skräddarsydd utbildning, vilket innebär ett ledarskapsprogram med utbildning designad utifrån dina medarbetares unika kompetensbehov. Vi skapar en utbildningsmiljö där deltagarna känner igen sig i situationer och arbetsmetodik. Detta gör det även lättare att följa upp och att säkra implementeringen i vardagsarbetet när utbildningen avslutats.