• +46 (0)70 676 08 25
  • anita.edvinsson(@)aurata.se

Process orienterat ledningssystem för patientsäker vård

Process orienterat ledningssystem för patientsäker vård

Healthcare has for the last decade or so been caught between a rock and a hard place, between Scylla and Charybdis. The first is that the number of reported adverse events shows no sign of retrenching; on the contrary, the ever increasing complexity of contemporary health care leads to a growth in the number of things that can, and do, go wrong. The second is that there is an almost insatiable public and political demand for safer health care, at the same time as the funding has stopped growing or is even being curtailed. It is slowly, but inevitably, becoming clear that the solution is not ‘more of the same’. Despite the deep-rooted belief in the value of accreditation, Lean, rapid improvement, PDSA and the like, the much-desired improvements remain as distant as ever. In consequence of that, Resilience Engineering and Resilient Health Care argues that it is necessary to reconsider the very basis for how health care quality and safety are managed.

This book provides the first introduction in Swedish to a new approach to health care management. It does not, and cannot, present the final solution. Indeed, because health care safety and quality are moving targets, there can never be a final solution. But the book presents the arguments for a new approach together with some concrete advice on how health care practitioners can begin to think and act differently.

Erik Hollnagel

Erik Hollnagel, Ph.D.
Professor, SDU/IRS
Chefkonsulent, RSD/Center for kvalitet

https://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2016/03/En-liten-bok-om-sakerhet-och-kontroll/

Anita Edvinsson har skrivit en föredömligt kort och koncis bok över ett område som enligt anmälaren är ett större problem än många inser: bristen på fungerande ledningssystem inom sjuk- och tandvård. Många verksamheter har »rutiner/PM/riktlinjer«, men det är sällan dessa dokument är del i ett fungerande ledningssystem. Alltför ofta är dessa dokument fristående, dåligt anpassade, inte heltäckande, dåligt förankrade och dåligt uppdaterade.

Bokens kapitel behandlar i tur och ordning säkerhet och patientsäkerhet, vad ett ledningssystem är, grundläggande processkunskap och hur en verksamhet kan utforma, implementera och använda ett ledningssystem för patientsäkerhet. Texten ger många handfasta och konkreta råd om hur ett bra ledningssystem byggs upp och används. Författaren lyckas väldigt väl bygga upp förståelsen för hur olika lager och detaljeringsgrader behövs i ledningssystemet. Vidare ges praktiska råd för hur själva arbetet med att skapa och underhålla ett ledningssystem kan gå till.

Boken kan varmt rekommenderas till chefer, ledare och ledningsgrupper med ansvar för en verksamhet och som vill skaffa sig bättre kontroll över kvalitet och säkerhet. Även studenter på grund- och vidareutbildningar kan läsa den, men då mer som fördjupningslitteratur.

AUadmin

Svara