• 10:e Nationella Patientsäkerhetskonferensen

  Anita Edvinsson talar om Medvetet Ledarskap

  20/9 11:00 i Livesändningen

 • AURATA

  utvecklar ledare, organisationer och individer

 • Förflytta din organisation

  från ekorrhjul till pariserhjul

 • Lämna ekorrhjulet

  och bli en förändringsledare

 • Medvetna ledare

  skapar medvetna organisationer

 • Art Based Coaching

  Coaching - Utbildning - Samtalskort

Våra tjänster

Aurata erbjuder följande tjänster

Konsultuppdrag

Vi arbetar med de vassaste konsulterna på ledningssystem, verksamhetsutveckling, processutveckling och förändringsledning. Vi kommer in som utbildare, rådgivare eller coacher i er utvecklingsprocess, med fokus på era behov och uppdragets nyttoeffekter.

Föreläsningar

Medvetet Ledarskap, Förändringsledning och Patientsäkerhet i praktiken är några av ämnen som vi håller föreläsningar eller inspirationstal om. Vi samarbetar med talarförmedlingen Lära för Livet

Coaching

Aurata erbjuder coaching eller mentortjänster som utvecklar såväl ledaren som ledarskapet i organisationen. Chefer som har en coach får mer nöjda medarbetare som presterar bättre resultat individuellt och i grupp.

Ledningssystem för patientsäker vård

"Ledningssystem är en struktur för att systematiskt och organiserat beskriva det arbete som dagligen utförs på en arbetsplats" Anita Edvinsson Det låter enkelt, och är i grunden enkelt, men det kräver ett konsekvent tänkande, en bestämd logik och en organisation som håller ledningssystemet levande och praktiskt användbart. Vilken mognad på ledningssystem har din verksamhet och vilken mognad vill du uppnå?

Utbildning

Aurata är ett kunskapsföretag som är specialiserat på ledarskap, ledningssystem och verksamhetsutveckling. Vi arbetar bland annat med ledarskapsutveckling genom vårt program för Medvetet Ledarskap i Medvetna Organisationer. Drivkraften bakom Aurata är förening av kunskap, erfarenhet och passion.

Art Based Coaching

Art Based Coaching är ett verktyg för samtal, där grunden utgörs av professionell coachning kombinerat med uttryckande konst. I samtalet används bilden som en länk till det som klienten har svårt att uttrycka med ord. Verktyget kan användas både för att öka din egen självkännedom och i din verksamhet med klienter, elever, studenter, patienter,  vid handledning eller andra samtal.

Jag har alltid Anitas bok på mitt skrivbord

Alicja Korszunowa, Kvalitetsstrateg på Ersta diakoni

"The real change is to combine strong leadership and strong management and use each to balance the other"

John Cotter

"When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you mey learn something new"

Dalai Lama

"Det högsta modet är att våga visa sig som man är"

J.L Spalding

"Knowing yourself is the beginning of all wisdom"

Aristoteles 384-322 f.Kr