Blog

Final manuscript is sent to my publisher in USA

I´m so proud! Yesterday I´ve sent my final manuscript to Business Expert Press in New York, USA. The book title is: Process-Oriented Healthcare Management Systems: Development, Use, and Maintenance for Patient-Safe Healthcare

Certified in Conversational Intelligence®

After one year long training now I have earned the title Certified in Conversational Intelligence® Coach. To become certified, coaches must complete extensive training in C-IQ’s science-based methodology, whose innovative blend of neuroscience and coaching transform

Talare på Offentlig Chef 2019

Conversational Intelligence - hur framgångsrika chefer bygger tillit och når extraordinära resultat Presentation av mitt föredrag: Conversational Intelligence är samtalsmetodik som bygger på bred forskning inom neurovetenskap kopplat till beteende och kommunikation

Konferens om kvalitet i LSS

Makt, mod och medvetenhet Det var temat på ett inspirationtal under en konferens för chefer och medarbetare inom LSS, anordnad av KUI i Stockholm. Allt ledarskap bygger på ett maktförhållande i relationen till medarbetarna enskilt och som grupp. Denna makt utöva

Aurata

Hej och välkommen till Auratas Blogg

1