• +46 (0)70 676 08 25
  • anita.edvinsson(@)aurata.se

Konferens om kvalitet i LSS

Konferens om kvalitet i LSS

Makt, mod och medvetenhet

Det var temat på ett inspirationtal under en konferens för chefer och medarbetare inom LSS, anordnad av KUI i Stockholm.

Allt ledarskap bygger på ett maktförhållande i relationen till medarbetarna enskilt och som grupp. Denna makt utövas vidare av medarbetarna över brukaren, patienten eller klienten. Maktutövandet påverkar kulturen, säkerheten och kvaliteten i organisationen. Forskare talar om ”makt över” och ”makt att”. Att ta och bruka makten i chefskapet kan vara utmanande och kräver mod och medvetenhet.

https://www.kui.se/foretagsutbildning/lss/rikskonferens-kvalitet-lss-verksamhet-14-november-2018

AUadmin

Svara