• +46 (0)70 676 08 25
  • anita.edvinsson(@)aurata.se

Författararkiv AUadmin

Final manuscript is sent to my publisher in USA

I´m so proud! Yesterday I´ve sent my final manuscript to Business Expert Press in New York, USA.
The book title is: Process-Oriented Healthcare Management Systems: Development, Use, and Maintenance for Patient-Safe Healthcare

Co-creating unique leadership workshops

At the island of Ekskäret a unik process has taken place. 20 Mastermind CI-Q coaches spent one week on the island in order to create workshops for leaders of the future. We are about to launch the workshops at any time. And then the world will change

Certified in Conversational Intelligence®

After one year long training now I have earned the title Certified Conversational Intelligence® Coach.

To become certified, coaches must complete extensive training in C-IQ’s science-based methodology, whose innovative blend of neuroscience and coaching transforms corporate cultures through healthier and more productive conversations. C-IQ’s comprehensive tools align team and individual aspirations by teaching people to communicate with the most advanced and innovative and compassionate parts of their brains, creating a fast track to extraordinary results.

C-IQ teaches individuals and businesses to interact with elevated levels of partnering, trust, respect and to connect deeply with others through conversations. These high-level conversations build a foundation of mutual trust and safety, significantly reducing fear and judgment and moving people (or entire companies) into spaces of innovation and co-creative
discovery. Silos disappear, and employees work together to help identify and build next generation products and services.

Conversational Intelligence® is a revolutionary body of work leveraging the power of neuroscience to create profound and lasting transformation for individuals, teams and entire organizational cultures. Combining science and intuition, Conversational Intelligence (C-IQ) aspires to shift our world from I-Centric to WE-Centric and architect Conversational Transformation on a neuro-chemical level. Whether applied to individual leaders and executives, teams or entire organizations, C-IQ is a force for positive transformation such as establishing high levels of trust, triggering growth and innovation, overcoming limiting conversational patterns or gracefully navigating difficult conversations. As a coach Certified in Conversational Intelligence® I have access to the C-IQ Catalyst Tools and technologies and am equipped to facilitate workshops, masterminds and other in-depth sessions utilizing C-IQ tools and frameworks to elevate performance results, shift organizations into Level III Conversational Rituals, create and sustain a healthy organizational culture and much more. Together, we are changing the World one conversation at a time.

Talare på Offentlig Chef 2019

Conversational Intelligence – hur framgångsrika chefer bygger tillit och når extraordinära resultat

Presentation av mitt föredrag: Conversational Intelligence är samtalsmetodik som bygger på bred forskning inom neurovetenskap kopplat till beteende och kommunikation. Lär dig på ett positivt sätt påverka hjärnans neurokemi i en given situation. Ge uttryck och plats för känslor och tankar på ett sätt som stärker relationer och leder till framgång. Lär dig påverka ditt och dina medarbetares sätt att tolka er verklighet för att uppnå extraordinära resultat.

Konferens om kvalitet i LSS

Makt, mod och medvetenhet

Det var temat på ett inspirationtal under en konferens för chefer och medarbetare inom LSS, anordnad av KUI i Stockholm.

Allt ledarskap bygger på ett maktförhållande i relationen till medarbetarna enskilt och som grupp. Denna makt utövas vidare av medarbetarna över brukaren, patienten eller klienten. Maktutövandet påverkar kulturen, säkerheten och kvaliteten i organisationen. Forskare talar om ”makt över” och ”makt att”. Att ta och bruka makten i chefskapet kan vara utmanande och kräver mod och medvetenhet.

https://www.kui.se/foretagsutbildning/lss/rikskonferens-kvalitet-lss-verksamhet-14-november-2018

Process orienterat ledningssystem för patientsäker vård

Healthcare has for the last decade or so been caught between a rock and a hard place, between Scylla and Charybdis. The first is that the number of reported adverse events shows no sign of retrenching; on the contrary, the ever increasing complexity of contemporary health care leads to a growth in the number of things that can, and do, go wrong. The second is that there is an almost insatiable public and political demand for safer health care, at the same time as the funding has stopped growing or is even being curtailed. It is slowly, but inevitably, becoming clear that the solution is not ‘more of the same’. Despite the deep-rooted belief in the value of accreditation, Lean, rapid improvement, PDSA and the like, the much-desired improvements remain as distant as ever. In consequence of that, Resilience Engineering and Resilient Health Care argues that it is necessary to reconsider the very basis for how health care quality and safety are managed.

This book provides the first introduction in Swedish to a new approach to health care management. It does not, and cannot, present the final solution. Indeed, because health care safety and quality are moving targets, there can never be a final solution. But the book presents the arguments for a new approach together with some concrete advice on how health care practitioners can begin to think and act differently.

Erik Hollnagel

Erik Hollnagel, Ph.D.
Professor, SDU/IRS
Chefkonsulent, RSD/Center for kvalitet

https://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2016/03/En-liten-bok-om-sakerhet-och-kontroll/

Anita Edvinsson har skrivit en föredömligt kort och koncis bok över ett område som enligt anmälaren är ett större problem än många inser: bristen på fungerande ledningssystem inom sjuk- och tandvård. Många verksamheter har »rutiner/PM/riktlinjer«, men det är sällan dessa dokument är del i ett fungerande ledningssystem. Alltför ofta är dessa dokument fristående, dåligt anpassade, inte heltäckande, dåligt förankrade och dåligt uppdaterade.

Bokens kapitel behandlar i tur och ordning säkerhet och patientsäkerhet, vad ett ledningssystem är, grundläggande processkunskap och hur en verksamhet kan utforma, implementera och använda ett ledningssystem för patientsäkerhet. Texten ger många handfasta och konkreta råd om hur ett bra ledningssystem byggs upp och används. Författaren lyckas väldigt väl bygga upp förståelsen för hur olika lager och detaljeringsgrader behövs i ledningssystemet. Vidare ges praktiska råd för hur själva arbetet med att skapa och underhålla ett ledningssystem kan gå till.

Boken kan varmt rekommenderas till chefer, ledare och ledningsgrupper med ansvar för en verksamhet och som vill skaffa sig bättre kontroll över kvalitet och säkerhet. Även studenter på grund- och vidareutbildningar kan läsa den, men då mer som fördjupningslitteratur.

Aurata

Hej och välkommen till Auratas Blogg

1