Författararkiv AUadmin

Final manuscript is sent to my publisher in USA

I´m so proud! Yesterday I´ve sent my final manuscript to Business Expert Press in New York, USA.
The book title is: Process-Oriented Healthcare Management Systems: Development, Use, and Maintenance for Patient-Safe Healthcare

Certified in Conversational Intelligence®

After one year long training now I have earned the title Certified in Conversational Intelligence® Coach.

To become certified, coaches must complete extensive training in C-IQ’s science-based methodology, whose innovative blend of neuroscience and coaching transforms corporate cultures through healthier and more productive conversations. C-IQ’s comprehensive tools align team and individual aspirations by teaching people to communicate with the most advanced and innovative and compassionate parts of their brains, creating a fast track to extraordinary results.

C-IQ teaches individuals and businesses to interact with elevated levels of partnering, trust, respect and to connect deeply with others through conversations. These high-level conversations build a foundation of mutual trust and safety, significantly reducing fear and judgment and moving people (or entire companies) into spaces of innovation and co-creative
discovery. Silos disappear, and employees work together to help identify and build next generation products and services.

Talare på Offentlig Chef 2019

Conversational Intelligence – hur framgångsrika chefer bygger tillit och når extraordinära resultat

Presentation av mitt föredrag: Conversational Intelligence är samtalsmetodik som bygger på bred forskning inom neurovetenskap kopplat till beteende och kommunikation. Lär dig på ett positivt sätt påverka hjärnans neurokemi i en given situation. Ge uttryck och plats för känslor och tankar på ett sätt som stärker relationer och leder till framgång. Lär dig påverka ditt och dina medarbetares sätt att tolka er verklighet för att uppnå extraordinära resultat.

Konferens om kvalitet i LSS

Makt, mod och medvetenhet

Det var temat på ett inspirationtal under en konferens för chefer och medarbetare inom LSS, anordnad av KUI i Stockholm.

Allt ledarskap bygger på ett maktförhållande i relationen till medarbetarna enskilt och som grupp. Denna makt utövas vidare av medarbetarna över brukaren, patienten eller klienten. Maktutövandet påverkar kulturen, säkerheten och kvaliteten i organisationen. Forskare talar om ”makt över” och ”makt att”. Att ta och bruka makten i chefskapet kan vara utmanande och kräver mod och medvetenhet.

https://www.kui.se/foretagsutbildning/lss/rikskonferens-kvalitet-lss-verksamhet-14-november-2018

Aurata

Hej och välkommen till Auratas Blogg

1