• +46 (0)70 676 08 25
  • anita.edvinsson(@)aurata.se

Talare på Offentlig Chef 2019

Talare på Offentlig Chef 2019

Conversational Intelligence – hur framgångsrika chefer bygger tillit och når extraordinära resultat

Presentation av mitt föredrag: Conversational Intelligence är samtalsmetodik som bygger på bred forskning inom neurovetenskap kopplat till beteende och kommunikation. Lär dig på ett positivt sätt påverka hjärnans neurokemi i en given situation. Ge uttryck och plats för känslor och tankar på ett sätt som stärker relationer och leder till framgång. Lär dig påverka ditt och dina medarbetares sätt att tolka er verklighet för att uppnå extraordinära resultat.

AUadmin

Svara